Śmierć członka rodziny

Śmierć bliskiej osoby

Utrata członka rodziny to traumatyczne przeżycie. Czy w przypadku śmierci

bliskiej osoby na skutek wypadku drogowego warto starać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Jakie masz prawo do odszkodowania?

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego zginął członek najbliższej rodziny lub dalszy krewny, masz prawo do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć bliskiej osoby oraz rekompensaty za koszty pogrzebu.
Jeżeli zmarły/zmarła był jedynym żywicielem rodziny i na skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jego bliskich, mogą oni ubiegać się także o otrzymanie specjalnej renty.

Nasze doświadczenia – odszkodowania powypadkowe:

 • Śmierć ojca i brata
  Na skutek wypadku samochodowego ginie ojciec dwojga dzieci. Żona zmarłego ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci męża. Prawo do odszkodowania przysługiwałoby również dzieciom i rodzeństwu zmarłego.
 • Śmierć babci
  W trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych, starsza kobieta zostaje potrącona śmiertelnie przez samochód. Jej wnuczek może ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.
 • Śmierć pasażerów autobusu
  Kierowca autobusu jest winnym wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosło kilkoro pasażerów pojazdu. Rodziny zmarłych mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Jak postępować w takim przypadku?

 • Wypełnij i prześlij formularz, zamieszczony na poniższej stronie.
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
 • Twój przypadek zostanie przez nas przeanalizowany bezpłatnie.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy na reprezentowanie Twojej sprawy przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Po podpisaniu umowy podejmujemy konkretne i skuteczne kroki prawne oraz wszelkie, niezbędne czynności w celu uzyskania maksymalnej kwoty rekompensaty finansowej.
 • Otrzymujesz odszkodowanie pomniejszone o naszą prowizję.